Igangværende undersøgelser

 
2016 Individuel måling af varmt brugsvand - 
Vurdering af rentabilitet
Se rapport her


2014 Varmtvandssystem (varmt brugsvand)

Der har været problemer med lavt vandtryk og snask i blandingsbatterier (snaskforekomst mest udtalt i Nansensgade i lejlighederne tv.). Der er foretaget følgende:

  • AK og Rasmus fik lavet en legionellaundersøgelse ultimo 2013, som heldigvis viste, at der ikke var legionella i snasket, Analyserapport varmt vand
  • Birgit har sammen med Petersen & Olsen ultimo 2013 været inde i alle lejligheder for at afprøve vandtryk i forskellige situationer - med en eller mange haner tændt samtidig. Der var et tydeligt trykfald ved 2-4 haner åbne samtidig. Trykfaldet varierer lidt fra streng til stregn, men gælder for alle strenge.
  • Ved granskning af papirer vedrørende installationen af centralvarme og varmt vand i 1986 fremgår det, at der oprindelig var planlagt varmtvandsstrenge også i køkkener. Køkkenstrengene blev sparet væk, så der alene er én streng, der forsyner både køkken og badeværelse i hver lejlighed. Der er derfor kun 4 strenge - færre strenge, end det fremgår af vores tegning J.6 Vanddiagram 
  • Der er primo 2014 lavet en gennemskylning af varmtvandsrørene og sat nogle ventiler på i kælderen på hver varmtvandsstreng, som måler vandtemperaturen og regulerer vandgennemstrømningen i henhold til vandtemperaturen i de enkelte strenge, således at vandtemperaturen bør blive mere ens i hele systemet. BWT udførte gennemskylning af varmtvandssystemet og VVS-firmaet Petersen & Olsen udførte VVS-arbejdet i forbindelse med ventiler.

Gennemførte projekter - Historik


2014 Altaner på lejlighederne CAP 1, th. (tv. i stueetagen)
Ultimo november blev 4 altaner udskiftet fra små til større på hhv. stuen, 2., 3. og 4. sal ved hjælp af en lift, der blev hejst ind over medborgerhusets tag. Samtidig blev der udskiftet nogle sålbænke og repareret sætningsrevner, inklusive ilægning af jern, på gårdfacader og Nansensgadegavlen, enkelte sætningsrevner resterer. Projektet blev udført af Øens Murerfirma.

2014 Individuelle varmemålere
15. og 16. august satte Brunata varmemålere på samtlige radiatorer i foreningen. Varmeaflaesning og varmeregnskab varetages herefter af Brunata. 

2013 - Skybrudssikring etableret i kælder
Der blev etableret gulvafløb med tilbageløbslukke samt toiletkværne med tilslutning højt oppe på faldstammer. Kværne, toilet i den ene erhvervsandel og gulvafløb blev betalt af respektive butiksejere, medens gulvafløb på fællesarealer og arbejdslønnen blev betalt af foreningen. Udført af vvs-installatør Petersen & Olsen - se liste over foreningen håndværkere. Alle arbejder på nærværende tilbud er udført og til den tilbudte pris. Tilbud på skybruddssikring

2013 - Nye indgangstrapper ved gadedøre
Der blev etableret nye granittrapper i stedet for de eksisterende betontrapper, der var beklædt med røde klinker. Beløbsramme blev godkendt på generalforsamling. Udført af Rudi Larsens Stenhuggeri, Bavnehøj Allé 38, 2450 København SV, Tlf. 3321 4781. Redegørelse for fundering

2012- Ny cirkulationspumpe på varmeanlægget - Grundfoss Magna 32-100 180
Efter besigtigelse og rådgivning af ingeniør Ole Jensen, som efter sigende skulle være ekspert på dampbaserede anlæg, og som vi kik anbefalet af vores VVS-firma Petersen og Olsen, fik vi skiftet cirkulationspumpe til energibesparende pumpetype. 
Pumpen skal altid stå på proportionaltryk. Der må kun stilles på pumpens talskala, som kan sættes ned i sommerhalvåret. DER MÅ IKKE SLUKKES FOR PUMPEN, DA SYSTEMET SÅ SLAMMER TIL OG VIL GIVE PROBLEMER VED GENSTART NÆSTE VINTER.
Manual Cirkulationspumpe Grundfoss Magna 32-100 180
Vinterindstillinger: Foto af pumpen marts 2014

2008 Altaner i gården - 2014 er gennemført 5-års gennemgang
Der blev sat altaner op på gårdfacader. Beboerne kunne vælge størrelse individuelt og blev økonomisk kompenseret ved valg af mindre altaner end de størst mulige. Projektet blev udført af Københavneraltanen, firmaet eksisterer ikke længere.
Budgetbeskrivelse
Forslag budgetramme
Planskitse

5-aarsgennemgang - farvekode for metal er RAL-kode 9558 iblandet 
eisenpulver/alupulver - se rapporten
5-aarseftersynsrapport
Vedligeholdelsessmoring af altandore
Brugervejledning
Garantinedskrivning

2003 - Byfornyelse - Fjernelse af gårdkælder og køkkentrapperenovering

Projektet omfattede fjernelse og udfyldning af gårdkælder, renovering/modernisering af klokaker, ombygning/renovering af kældergennemgang, kældertrapper, lyskasser m.v.
Bygnings og kloaktegninger findes under menupunktet tegninger

1995 - Byfornyelsesprojekt - Bygningsrenovering 
Projektet omfattede, udskiftning af tag, nye vinduer (undtaget i lejligheder med nyere vinduer), facaderenovering, renovering af hovedtrapper med meget mere 
Bygningstegninger findes under menupunktet tegninger

1987 - Installering af varmeanlæg og varmtvandsinstallationer
Vi har serviceaftale med BWT-HOH, som årligt renser beholder og skifter anoder, såfremt det er nødvendigt. Der skal slammes ud minimum en gang om ugen, se driftsinstruktioner, side 3, for hvordan udslamning foretages.
Driftsinstruktioner Elektrolyseanlæg
Installationstegninger findes under menupunktet tegninger

 
 

 
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel